Asbest inventariseren is een specialisme!

MvM Asbestinventarisatie is op basis van bijna 30 jaar ervaring dé specialist in het maken van asbestinventarisaties conform de SC-540 Asbestinventarisatie.
MvM Asbestinventarisatie beschikt over het vereiste SC-540 certificaat Asbestinventarisatie en dientengevolge geautoriseerd tot het uitvoeren van asbestinventarisaties.

Deskundigheid

Er zijn ongeveer 3500 materialen die asbesthoudend kunnen zijn. Teneinde deze tijdens de inventarisatie te kunnen herkennen is grote deskundigheid en ervaring onontbeerlijk.
MvM Asbestinventarisatie beschikt op basis van jarenlange ervaring in de asbestbranche over de benodigde deskundigheid en ervaring.

Ervaring

MvM is jarenlang in diverse functies werkzaam geweest bij bedrijven met als activiteiten asbestsanering en sloopwerkzaamheden.
Voorbeelden van projecten waar MvM ervaring heeft opgedaan zijn:

- Treinstellen van de NS;
- Het Rijksmuseum;
- Schepen van de Nederlandse Marine;
- Slooplocaties woningcorporaties.

Activiteiten

- Asbestinvetarisatie conform SC-540;
- Opstellen van sloopbestekken;
- Maken van begrotingen;
- Verzorgen van aanbestedingen;
- Uitvoeringsbegeleiding;
- Flora en Fauna onderzoek;
- Voorlichting asbest gerelateerde zaken.

"Teneinde een goede asbestinventarisatie te kunnen maken is uitgebreide ervaring en deskundigheid benodigd, maar zijn tijd, aandacht, toewijding en zorgvuldigheid eveneens absolute vereisten."

Wat kan ik voor u betekenen?

Een onzorgvuldig uitgevoerde inventarisatie kan leiden tot het aantreffen van extra asbestbronnen. Dit is ongewenst daar dit enerzijds meerwerk met zich meebrengt, maar anderzijds medewerkers bloot gesteld kunnen worden aan asbestvezels als gevolg van onwetendheid wat betreft de aanwezigheid van de niet geïnventariseerde bron. Dit geeft aan hoe essentieel het is om een juiste en goede inventarisatie uit te voeren, is de stellige overtuiging van Mario.

Door aandacht, toewijding en vooral ervaring en deskundigheid reduceert MvM de kans op missers significant.

Wilt u dat ik bij u langs kom? Maak een afspraak

Pieter

MvM Asbestinventarisatie heeft voor ons een inventarisatie uitgevoerd van een te renoveren kantoorpand. In de voorfase van de inventarisatie is door MvM helder en duidelijk aangegeven wat wij van de inventarisatie konden verwachten. MvM heeft een zeer duidelijke toelichting gegeven, met een duidelijke uitleg wat betreft type A en type B inventarisatie.

Robert

Wij hebben een sloop/nieuwbouw project gerealiseerd met 52 woningen. MvM heeft voor ons de asbestinventarisatie en het sloopbestek gemaakt. Tevens heeft MvM het Flora en Fauna onderzoek en de uitvoering begeleid. Dit is tot zeer grote tevredenheid uitgevoerd. Als opdrachtgever is het zeer fijn als er geen meerwerk wordt geconstateerd. In dit project was dat ook het geval !! MvM is wat ons betreft een aanrader door grote deskundigheid en ervaring.